Inwestycyjne podsumowanie roku 2018 oraz plany na 2019

Ubiegły rok, poza transakcjami na akcjach z naszej rodzimej giełdy, obfitował również w operacje na kontraktach na różnice kursowe (CFD) – na indeksy giełdowe (DAX, S&P500, NASDAQ), złoto, srebro, ropę naftową WTI oraz główne pary walutowe (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY, AUD/USD, NZD/USD). W IV kwartale 2018 zacząłem również otwierać pozycje na kontraktach terminowych na WIG20.

CFD i kontrakty terminowe – transakcje w roku 2018

Transakcjom na CFD poświęciłem odrębną sekcję, w której opisywałem część przeprowadzonych zagrań. To właśnie z działań na tym instrumencie jestem w kończącym się roku najbardziej zadowolony, ponieważ zaczynają one generować coraz lepsze rezultaty.

Kontrakty terminowe na WIG20 nie doczekały się jeszcze na blogu odrębnej zakładki (być może wkrótce). 🙂 Tegoroczny wynik z kontraktów bardzo bliski jest zeru, jednak liczę się z faktem, że dopiero uczę się tego instrumentu.

W portfelu znajdują się również jednostki ETFów zakupione w grudniu 2017. Tutaj wynik jest nieznacznie pod kreską. Pomimo tegorocznych spadków cen surowców pomógł umacniający się do złotówki dolar (ETFy te wyceniane są w USD) oraz wypłacane przez część z posiadanych przeze mnie ETFów dywidendy.

Akcje z GPW – transakcje w roku ubiegłym

We wpisie tym chciałbym skupić się przede wszystkim na akcjach z GPW, ponieważ to im poświęcałem w ubiegłym roku na łamach bloga najwięcej miejsca.

Zgodnie z metodologią zastosowaną w inwestycyjnym podsumowaniu roku 2017 w poniższym zestawieniu odnoszę się jedynie do transakcji zamkniętych.

 • Podczas całego roku zamknąłem 22 transakcje.
 • 18 z nich dotyczyło dłuższego horyzontu inwestycyjnego (sekcja Moje inwestycje).
 • 4 spośród nich były zagraniami czysto spekulacyjnymi – były to pozycje na spółkach Cherrypick Games, Playway, Quercus oraz The Farm 51 (sekcja Spekulacje).
 • 9 z 22 operacji charakteryzowało się dodatnią stopą zwrotu (41% transakcji było zyskownych).
 • Stopa zwrotu z przeprowadzonych transakcji wyniosła 27,86% (z uwzględnieniem wypłaconych przez spółki dywidend). Jest to wynik bardzo zbliżony do ubiegłorocznego (27,66%).
 • WIG przez cały rok 2017 dał stopę zwrotu w wysokości -9,93% (WIG jest indeksem dochodowym uwzględniającym dywidendy). Wciąż za znacznie istotniejsze od ścigania się z indeksami giełdowymi uważam utrzymywanie corocznych stóp zwrotu na stabilnym poziomie. 
 • Po raz kolejny rekordowo wysoką stopę zwrotu udało się uzyskać na akcjach spółek gamingowych (CD Projekt, Ten Square Games, 11 Bit Studios) oraz na zebranych podczas giełdowego debiutu walorach Dino Polska.
 • Najniższa stopa zwrotu: British Automotive Holding.
 • Średni czas trwania jednej transakcji wyniósł 203 dni. W roku poprzednim były to 223 dni.
SpółkaData zakupuKurs zakupuData sprzedażyCzas trwania (dni)Kurs sprzedażyStopa zwrotu brutto
KRU09.01.2017232,0012.01.2018368207,60-9,66%
GBK11.12.201722,8902.01.20182214,00-38,84%
IFI28.11.20173,9925.04.20181482,80-29,07%
ALL18.08.201718,0504.05.201825916,15-10,53%
LRQ15.12.201716,4704.05.201814013,85-15,91%
LSI09.02.201813,0004.05.20188412,40-4,62%
QNT11.12.201714,9504.05.201814415,302,34%
SEK16.01.201810,5009.05.201811310,701,90%
PLW10.05.2018121,0030.05.201820131,0010,23%
KAN17.01.20181,7501.06.20181351,15-34,29%
DNP18.08.201749,9927.08.201837494,6589,34%
BAH15.01.20189,6403.09.20182311,85-71,27%
BAH01.08.20186,0003.09.2018331,85-69,17%
CDR24.06.201624,7008.10.2018836180,10633,20%
F5112.10.201831,4023.10.20181149,0056,05%
11B21.04.2017190,3009.11.2018567291,0052,92%
11B26.04.2017175,0009.11.2018562291,0066,29%
TEN25.04.201846,0007.11.201819688,3392,02%
11B31.08.2018374,0009.11.201870291,00-22,19%
PLW31.08.2018150,0025.10.201855115,00-23,33%
QRS06.09.20183,0029.10.2018532,58-14,00%
CHP23.10.2018144,0011.12.20184974,00-48,61%

Po raz kolejny wynik blogowego portfela wyciągają pojedyncze transakcje. Bez rewelacyjnego rezultatu na jednym z pakietów akcji CD Projektu wynik całego portfela znalazłby się w okolicach zera.

Problem w przypadku akcji z GPW w odniesieniu do mojej strategii inwestycyjnej stanowią trzy kwestie:

 1. Relatywna słabość naszego rynku względem parkietów zachodnich w ostatnich latach powodująca, że po wypaleniu się mody na spółki gamingowe coraz większego problemu nastręcza znalezienie spółek będących w silnych trendach wzrostowych. W ostatnich miesiącach codzienne statystyki sesji giełdowych są niestety takie, że znacznie więcej spółek spada niż rośnie.
 2. Brak możliwości sensownego shortowania, czyli gry na spadki, poszczególnych spółek. Poza kontraktami na WIG20 na rynku nie istnieje według mnie warta uwagi alternatywa do otwierania pozycji krótkich na akcjach. Kontrakty terminowe na poszczególne spółki mają w znacznej większości przypadków tak niską płynność, że otwieranie na nich pozycji wiązałoby się z poślizgami cenowymi, które znacząco zaburzałyby wyniki całej strategii. Inne rozwiązania naszych brokerów zmierzające w kierunku umożliwienia shortowania spółek z GPW wiążą się z kreowaniem przez brokerów instrumentów pochodnych do akcji wybranych spółek, co bardzo mocno niestety przypomina model działania typu market maker.
 3. Nasz rynek wciąż jest rynkiem powolnym, o relatywnie małej zmienności, gdzie istnieje spore ryzyko wpadnięcia z posiadaną pozycją w konsolidację i, co za tym idzie, zamrożenia środków na dłuższy okres czasu.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz rezultaty, jakie udało mi się w tym roku osiągnąć na CFD i kontraktach terminowych z wykorzystaniem relatywnie mniejszego niż na akcjach kapitału (dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej) w kolejnym roku postanowiłem skupić się przede wszystkim na tych dwóch typach instrumentów. Akcje w portfelu pozostaną jedynie pod dywidendowe pozycje długoterminowe (horyzont min. kilkuletni). Podobnie, jak ma to miejsce z posiadanymi w portfelu jednostkami ETFów.

Zestawienie wszystkich opisywanych na blogu aktywów znajduje się na podstronie dedykowanej blogowemu portfelowi.

Pomysły na inwestycje w roku 2019

Z wykorzystaniem kontraktów terminowych oraz CFD planuję od początku nowego roku budowanie 3 pozycji:

1. Long na WIG20

Dlaczego?

 • WIG20 oraz węgierski BUX, który uważam za jeden z najbardziej zbliżonych do naszego rynków, w ostatnich tygodniach w porównaniu z rynkami rozwiniętymi (USA, UK, FRA, GER) pozostają relatywnie silne. Może to świadczyć o mocnym wyprzedaniu rynków wschodzących. Dużo gorzej już nie będzie? 😉
 • Liczba debiutów giełdowych na GPW w 2018 ciekawie podsumowana przez Strefę Inwestorów – spółki nie wchodzą obecnie na giełdę, bo widzą, że jest TANIO?
 • Odwrócona korelacja siły amerykańskiego dolara do WIG20 (zależność ta jest jeszcze wyraźniejsza porównując USD/PLN do WIG20). Być może zbliżamy się do sytuacji podobnej jak w końcówce 2016 roku, gdzie odwrócenie trendu na dolarze pozwoliło zachodnim inwestorom zarabiać na GPW podwójnie – na wzrostach cen polskich akcji oraz na wzroście kursu złotego do dolara.
 • Cykliczność rynków wschodzących oraz rynków rozwiniętych, na którą na swoim blogu zwraca uwagę Independent Trader. Z poniższej zależności wynikałoby, że przed nami okres relatywnie większej siły rynków wschodzących względem rynków rozwiniętych.
[źródło: independenttrader.pl]
 • Analiza techniczna – być może właśnie tworzoną jest baza pod początek wzrostów?

2. Long na złoto i srebro

Dlaczego?

 • Wartym odnotowania jest zachowanie cen złota (poniższy wykres przedstawia notowania kontraktów terminowych na złoto) w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego. W ciągu ostatnich 10 lat w I kwartale 8 z tych lat pojawiały się okazje do zajęcia zyskownej pozycji na wzrosty. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać możemy w zwiększonym popycie na wyroby złotnicze spowodowanym Nowym Rokiem Chińskim.
 • Wartym uwagi są również tegoroczne zakupy złota dokonane przez banki centralne Rosji, Turcji, Kazachstanu, Indii, Węgier oraz nasz NBP (był to pierwszy od 20 lat zakup złota przez nasz bank centralny, a także pierwsza tego typu transakcja dokonana przez państwo unijne w tym wieku). Więcej na ten temat w artykule Parkietu.
 • Wspomniana w punkcie dotyczącym wzrostów na GPW cykliczność dolara amerykańskiego i jego potencjalne spadki powinny pozytywnie wpłynąć na wyceny złota, które w długim terminie jest odwrotnie skorelowane z amerykańską walutą.
 • Dlatego tym bardziej pozytywną informację stanowi siła relatywna złota względem dolara w ostatnich miesiącach.
 • Technicznie na złocie, podobnie jak w przypadku WIG20, obserwujemy w ostatnich tygodniach wzrosty.
 • W ostatnich miesiącach bardziej zdołowane od złota pozostawało srebro, na którym potencjał do wzrostów może być jeszcze wyższy (co zdaje się potwierdzać dynamika wzrostów na srebrze z ostatnich dni).

3. Short na funta brytyjskiego

Dlaczego?

 • Zamieszanie wokół Brexitu stanowić może paliwo do dalszych spadków na GBP. Istotne pytanie brzmi jednak na ile skrajnie negatywny dla Wielkiej Brytanii scenariusz zawarty jest już w cenie funta?
 • Póki co brytyjski funt pozostaje jednak w książkowym trendzie spadkowym przebijając kolejne kluczowe poziomy cenowe i w dołączeniu do tych spadków upatrywał będę szans na zyskowną transakcję.
 • Na wspomniane podłączenie się pod trend spadkowy na funcie mam dwa pomysły – short na GBP/USD oraz short na GBP/JPY. W pierwszym przypadku spore ryzyko stanowi omawiane wcześniej zakończenie wzrostów na dolarze amerykańskim. Ciekawą alternatywę stanowić może więc para funta brytyjskiego z japońskim jenem w przypadku wyjścia jena górą z obrębu kilkunastomiesięcznej konsolidacji.

Oczywiście nie zachęcam do zajmowania pozycji zgodnie z powyższymi pomysłami. Wyrysowane scenariusze mogą się nie zrealizować, a sama informacja co do kierunku pozycji bez odpowiedniej strategii wejścia, prowadzenia i wyjścia z transakcji oraz bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem również doprowadzić może do strat.

PS: Korzystając z okazji, w nadchodzącym Nowym Roku 2019 życzę jak najwyższych stóp zwrotu znacznie przekraczających tegoroczne rezultaty! 🙂

Giełdowe ahoj!
Łukasz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s