Realizacja zysków na kolejnym pakiecie akcji CD Projektu (+286,18%), sprzedaż Celon Pharmy (+3,34%) oraz subiektywna analiza raportów spółek z portfela

W ostatnich tygodniach na GPW do czynienia mieliśmy z sezonem wyników za 3 kwartał tego roku.

CD Projekt wciąż stabilny, redukcja liczby posiadanych akcji

Za pierwsze trzy kwartały roku 2017 narastająco spółka wykazała 35,731 mln zł zysku netto w porównaniu z 154,380 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 84,889 mln zł w porównaniu z 339,571 mln zł w roku wcześniejszym.

Moją szczególną uwagę w raporcie zwróciły poniższe sformułowania:

 • Przychody ze sprzedaży wynikały w największym stopniu ze sprzedaży obcych produktów realizowanej przez platformę GOG.com, natomiast łączne przychody GOGa w Q3 2017 były o 42% wyższe niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Drugi kwartał z rzędu najwyższą wartość przychodów w segmencie GOG.com wygenerował Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana.
 • Skonsolidowany zysk netto spółki za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 154,380 mln zł, co odpowiada 90% wyników za analogiczny okres roku ubiegłego. W trzecim kwartale tego roku całkowity zysk ze sprzedaży Wiedźmina 3 i dodatków przekroczył 1 mld zł.
 • Rentowność netto spółki (udział zysku netto po opodatkowaniu w przychodach ze sprzedaży) w Q3 2017 wyniosła 42% (przy 36% w odpowiadającym okresie ubiegłego roku).
 • W ramach Przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2017 roku grupa wykazała 74,099 mln zł dodatnich przepływów gotówkowych – o 14,978 mln zł więcej, niż w analogicznym okresie roku 2016.
 • Wzrost pozycji Nakłady na prace rozwojowe wynikał głównie z ponoszonych nakładów na wytworzenie niewydanych jeszcze produktów, w tym Cyberpunk 2077 oraz Gwint (obecnie w fazie testów). Wartość pozycji Nakłady na prace rozwojowe w kwocie 18,246 mln zł wynikała z produkcji kolejnych tytułów. Dwa największe zrealizowane w 2017 roku, to wspomniany Cyberpunk 2077 oraz Gwint.

…nawiązując do ostatniego punktu, czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że CDR pracuje nad co najmniej jednym projektem, o którym nie zdradza póki co kompletnie nic? Być może prezes Kiciński nieprzypadkowo wspominał w świetnym wywiadzie przeprowadzonym przez Strefę Inwestorów o posiadanej przez spółkę licencji na uniwersum Wiedźmina, z której żal byłoby ponownie nie skorzystać? 😉
CDR ceo yt

Moim zdaniem wydźwięk powyższych danych jest jak najbardziej pozytywny, a w przypadku branży gamingowej warto na uwadze mieć jej sezonowość. Nie co roku wydaje się wielkie produkcje i ciężko jest utrzymać przychody na stałym poziomie, jak ma to miejsce w przypadku innych gałęzi gospodarki (patrz: Dino Polska czy Kruk poniżej). Wyniki CD Projektu na otwarciu środowej sesji wywołały jednak dość paniczną reakcję inwestorów, co według mnie stanowić mogło ciekawą okazję do zakupu akcji spółki.

cdr 10d

Podobną reakcję na sesji 14 listopada spowodowały pogłoski o rzekomo mało atrakcyjnych warunkach zatrudnienia w CD Projekcie.

W związku z ostatnimi wahaniami kursu akcji spółki oraz jej nieproporcjonalnie dużym udziałem w blogowym portfelu inwestycyjnym:

struktura portfela cdr
…postanowiłem zredukować udział CDR w portfelu sprzedając 21 z 36 posiadanych akcji spółki po kursie 112,00 zł. Zgodnie z zasadą dywersyfikacji zabezpiecza to portfel na wypadek ewentualnych spadków kursu jednej ze spółek w przyszłości.

Spółka Data zakupu Kurs zakupu Data sprzedaży Czas trwania (dni) Kurs sprzedaży Stopa zwrotu brutto* Stopa zwrotu netto*
CDR 24.06.2016 24,70 21.11.2017 515 112,00 354,15% 286,18%

* – z uwzględnieniem wypłaconych dywidend.

Celon Pharma neutralnie, sprzedaż akcji z portfela

W pierwszych trzech kwartałach tego roku spółka Celon Pharma zaraportowała 19,372 mln zł zysku netto w porównaniu z 35,074 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 81,209 mln zł w porównaniu z 81,245 mln zł rok wcześniej.

W kwestii analizy technicznej CLN zdaje się powoli wchodzić w trend spadkowy.

cln 1r

Zdaję sobie sprawę, że w temacie farmaceutyków, ich testów, procesu rejestracji oraz dopuszczeniu do sprzedaży specjalistą nie jestem i nie potrafię z dużą prawdopodobieństwa przewidzieć zachowania kursu akcji spółki w przyszłości. Dlatego też zdecydowałem się na sprzedaż posiadanych akcji Celon Pharmy po kursie 30,90 zł.

Spółka Data zakupu Kurs zakupu Data sprzedaży Czas trwania (dni) Kurs sprzedaży Stopa zwrotu brutto* Stopa zwrotu netto*
CLN 26.04.2017 30,30 20.11.2017 271 30,90 4,64% 3,34%

* – z uwzględnieniem wypłaconych dywidend.

Osłabienie wyników 11 Bit Studios

Dane dla spółki 11 Bit Studios za pierwsze trzy kwartały tego roku: 0,419 mln zł straty netto w porównaniu z 7,459 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 11,437 mln zł w porównaniu z 17,510 mln zł rok wcześniej.

O sile kursu akcji spółki świadczy w ostatnim czasie fakt, że mimo słabszych wyników finansowych i przesunięcia daty premiery Frostpunka z ostatniego kwartału 2017 na pierwszy kwartał 2018, spółka nie odnotowała na kursie spadków.

11b 5 msc

Pogorszenie wyników kwartalnych, na tej samej zasadzie jak w przypadku CD Projektu, spowodowane jest brakiem większych premier w opisywanym okresie. Spółka zarabia głównie na wydanej trzy lata temu This War of Mine, do której pierwszy dodatek udostępniony do sprzedaży został 14 listopada tego roku. W planach są natomiast kolejne rozszerzenia. Na powiększenie kosztów finansowych wpływ miało również ostatnie umocnienie PLN wobec USD i EUR. Z tym samym problemem boryka się również CD Projekt.

Oprócz skupienia na Frostpunku, spółka zaangażowana jest również w prace nad tajemniczym Projektem 8. Oprócz tego równolegle zajmuje się wydawaniem gier – po premierze Beat Cop w marcu tego roku, w dniu publikacji raportu wydała grę Tower 57, a w roku przyszłym planuje wydanie dwóch kolejnych tytułów.

Mocny trend wzrostowy na Dino

Dino Polska w pierwszych trzech kwartałach roku 2017 uzyskała 140,684 mln zł zysku netto w porównaniu z 113,240 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 3,239 mld zł w porównaniu z 2,450 mld zł rok wcześniej.

Cytując przytoczony raport:

 • Spółka jest najszybciej rozwijającą się siecią supermarketów proximity w Polsce (pod względem CAGR liczby sklepów w latach 2010‒2015, źródło: Roland Berger) i jedną z najszybciej rozwijających się sieci (pod względem liczby sklepów i przychodów) na całym rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce.
 • Na dzień 30 września 2017 r. sieć Dino tworzyło 718 sklepów zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski o łącznej powierzchni sali sprzedaży 273 038 m². Dla porównania – spółka od początku 2014 roku do dnia 30 września 2017 r. zwiększyła liczbę sklepów o 394.
 • Grupa Dino kontynuuje szybki rozwój swojej sieci, konsekwentnie wyszukując nowe lokalizacje pod sklepy. Zgodnie z przyjętą strategią Grupy Dino Zarząd Spółki planuje przekroczenie liczby 1 200 sklepów do końca 2020 roku.

Spółka od momentu wejścia na giełdę w kwietniu tego roku publikuje coraz lepsze wyniki, co widoczne jest na kursie jej akcji.

dnp 1r

Dino okazało się kolejnym trafionym zakupem i jednym z najsilniejszych ostatnio uczestników blogowego portfela.

Kruk wciąż rozpędzony

W Kruku dane za trzy kwartały 2017 r. prezentują się następująco: 291,207 mln zł zysku netto w porównaniu z 185,758 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 806,919 mln zł w porównaniu z 542,262 mln zł rok wcześniej.

kruk 5m

W spółce:

 • Wzrastają spłaty z portfeli własnych – ich wartość wyniosła 994 mln złotych i po 3 kwartałach 2017 przekroczyła już wynik z całego roku 2016-ego.
 • Rosną inwestycje w nowe portfele – ponosząc nakłady w wysokości 766,5 mln zł Kruk nabył w 3 kwartałach 2017 w sumie 85 portfeli wierzytelności na 7 rynkach (Polska, Rumunia, Włochy, Czechy, Słowacja, Niemcy, Hiszpania) o wartości nominalnej przekraczającej 10 mld zł.
 • Spółka duże nadzieje wiąże z rynkiem włoskim na wzór ekspansji w Rumunii, która zajęła 3 lata.
 • Wartym odnotowania jest również fakt, że długi spółka skupuje średnio poniżej 8% ich nominalnej wartości.

Ailleron – wyniki jeszcze nieopublikowane

Dane za Q3 pojawią się 29-ego listopada br.

Podsumowanie portfela

Obecnie w portfelu znajduje się 5 spółek.

Spółka Data zakupu Kurs zakupu Aktualny kurs Stopa zwrotu
11B 21.04.2017 190,30 180,45 -5,18%
11B 26.04.2017 175,00 180,45 3,11%
ALL 18.08.2017 18,05 18,70 3,60%
CDR 24.06.2016 24,70 105,00 329,35%
DNP 18.08.2017 49,99 74,70 49,43%
KRU 09.01.2017 232,00 286,55 24,38%

Więcej na temat wszystkich przeprowadzonych transakcji i udziału poszczególnych spółek w portfelu tutaj.

Giełdowe ahoj!
Łukasz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s